22-04-14

Mechelen 2

St- Romboutskathedraal

Dominerend in de stadsbeeld  is de kathedraal, die een  bouwperiode van de 13de  tot de 16de eeuw kende. Het gebouw werd opgetrokken in witte Brabantse zandsteen en Doornikse kalksteen De  massieve toren is bij 98m hoog, de lengte van de kerk bedraagt 118 m, de breedte ( transept) 41m en de hoogte van het gewelf 28 m.

In  1559 werd de gotische Sint-Romboutskerk verheven tot zetel van de aartsbisschop, zo verkreeg ze  de titel van kathedraal.

Van het interieur is heel wat verloren gegaan tijdens de godsdienstoorlogen ( enige tijd werd de kathedraal als protestantse kerk gebruikt) en ook bij de Franse revolutie, het gebouw werd in WO I zwaar beschadigd door de Duitsers.

 

IMG_8947a.jpg

 

 

IMG_8941a.jpg

 

 

IMG_8937a.jpg

 

 

IMG_8918a.jpg

 

 

IMG_8917a.jpg

 

 

IMG_4119aa.jpg

 

 

IMG_4127a.jpg

In de onmiddellijke omgeving heb je het aartsbisschoppelijk paleis gebouwd tussen 1719 en 1741. Bij de Franse revolutie werd het gebouw openbaar verkocht en deels afgebroken. Later werd het eigendom van de Provincie; gerestaureerd en verbouwd in de periode 1820-1832. Sindsdien is het  de residentie gebleven van de aartsbisschoppen

 

IMG_8921a.jpg

naast  de kathedraal  staat sinds kort het mooie beeldhouwwerk  " huiselijke zorgen " van Rik Wouters 

IMG_8934a.jpg

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende