UA-64660310-1 UA-64660310-1)

31-03-11

"Stroppendrager"

IMG_0466.JPG

IMG_0020-1.JPG

IMG_0018-1.JPG

IMG_0023-1.JPG

IMG_0015-1.JPG

Keizer Karel  (Karel V) werd geboren in het Prinsenhof  te Gent in 1500. De oorlogen die Karel voerde, kostten veel geld en de Stad weigerde om nog financieel bij te dragen. De Keizer reageerde heel streng: verschillende oproerkraaiers werden onthoofd en anderen moesten in een lang kleed met een strop rond de hals door de stad lopen De strop is blijven leven als het symbool van fiere weerstand tegen elke vorm van tirannie

Het beeld  “de Stroppendrager” is  van de hand van kunstenaar Chris Demangel. Pittig detail is dat het uitdagend kijkt naar de poort van Prinsenhof waar de Keizer zijn standbeeld heeft. Wat opviel was het duidelijk afgetekende geslachtsdeel van de Stroppendrager. Dit bracht de financiering in het gedrang. Uiteindelijk paste de Stad het tekort bij.

diverse bronnen

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende