UA-64660310-1 UA-64660310-1)

16-08-17

universiteitsbibliotheek 1/2

  van Leuven

De imposante bibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein staat zowat het symbool van de Leuvense universiteit en de stad. Tijdens WO I werd de toenmalige bibliotheek, net als het stadscentrum, grotendeels vernield door de Duitsers. Het huidige gebouw werd ontworpen door de Amerikaanse architect Whitney Warren en werd in 1928 in gebruik genomen, het was een geschenk van het Amerikaanse volk aan de stad.

In WO II werd de bibliotheek opnieuw door zwaar beschadigd tijdens gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers, het gebouw werd naar het oorspronkelijk ontwerp gerestaureerd.Ongeveer 900.000 boeken gingen in de vlammen op.

leuven,bib

 

leuven,bib

 

leuven,bib

 

leuven,bib

 

leuven,bib

 

leuven,bib

Het gebouw in neo-renaissance stijl verwijst op verschillende manieren naar haar gulle schenkers. Oorspronkelijk telde de beiaard bv 48 klokken en het uurwerken 48 sterren, een verwijzing naar de Amerikaanse staten . Opvallend is Onze-Lieve-Vrouw van de Zegepraal, een  gehelmde madonna die met een zwaard de kop van de Pruisische arend doorboort.

 

volgende keer nemen we binnen een kijkje