UA-64660310-1 UA-64660310-1)

15-10-11

havenwerken (1)

in Oostende

 

De havenwerken bestaan uit een verbetering van de haventoegang gekoppeld aan werken in het kader van het kustveiligheidsplan. Hiervoor worden twee havendammen gebouwd, de vaargeul uitgebaggerd  en de stranden verhoogd .

 

een impressie van de werken aan de Oostdam

IMG_3698.JPG

IMG_3700.JPG

het resterend deel van het ooststaketsel, het beschermde  houten weststaketsel blijf behouden.

IMG_3702.JPG

IMG_3703.JPG

 IMG_3699.JPG

 IMG_3707.JPG

de oostdam

IMG_3706.JPG

zicht op het houtenstaketsel vanaf de oostdam , de westdam is verborgen achter het staketsel

 

De planning ziet er als volgt uit

2007-2008: afbraak Oosterstaketsel

begin 2008-mei 2008: baggerwerken voor nieuwe vaargeul

2008-2011: bouw Oostdam

2008-2012: aanleg groeistrand

2009-2011: heraanleg zeedijk aan groeistrand

2009-2011: bouw Westdam met wandelpasserelle

 2012-2015:  afwerking laatste stuk Westdam en Oostdam optrekken tot 7,5 m boven laag water